I N F O R M AT I O N T E C H N O L O G Y P R O J E C T M A N A G E M E N T

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2016
Tác giả
Kathy Schwalbe, Ph.D., PMP Professor Emeritus, Augsburg College
Nhà xuất bản
Cengage Learning
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

45-Information Technology Project Management.pdf

Dung lượng: 13.65 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0