Strategic Social Marketing For Behaviour and Social Change - Second edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Jeff French
Ross Gordon
Nhà xuất bản
SAGE Publications Ltd
Trích dẫn
Bộ sưu tập