Python Programming

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Python is a popular programming language, and it is one of the most used programming languages today. Python works on all the main platforms and operating systems used today, such Windows, macOS, and Linux. Python is a multi-purpose programming language, which can be use for simulation, creating web pages, communicate with database systems, etc
Mô tả
Năm xuất bản
2019
Tác giả
Hans-Petter Halvorsen
Nhà xuất bản
Trích dẫn
Bộ sưu tập
Tệp tin
200

64-Python Programming for Beginners.pdf

Dung lượng: 3.3 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0