PRINCIPLES of MARKETING - Nineteenth Edition Global Edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2024
Tác giả
Philip Kotler - Northwestern University
Gary Armstrong - University of North Carolina
Sridhar Balasubramanian - University of North Carolina
Nhà xuất bản
Pearson Education Limited
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

79. principles-of-marketing-nineteenth-edition-2023.pdf

Dung lượng: 50.9 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0