Quantitative Analysis For Management - ELEVENTH EDITION

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2011
Tác giả
Barry Render
Ralph Stair
Nhà xuất bản
Prentice Hall
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

17. quantitative-analysis-for-management 11thed.pdf

Dung lượng: 14.59 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0