A Brief Course in Business Statistics - 2nd Edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2000
Tác giả
William Mendenhall
Robert J. Beaver
Barbara M. Beaver
Nhà xuất bản
South-Western College Pub
Trích dẫn