Introducing 3ds Max® 9

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2007
Tác giả
Dariush Derakhshani
Randi Lorene
Jon McFarland
Nhà xuất bản
W I L E Y P U B L I S H I N G , I N C .
Trích dẫn
Tệp tin
200

46-Introducing_3ds_Max_9_3D_for_Beginners.pdf

Dung lượng: 11.69 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0