Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data, Second Edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2005
Tác giả
Herbert J.Rubin
Nhà xuất bản
Sage Publications, Inc, UK
Trích dẫn