Organizations: Behavior, Structure, Processes - Fourteenth Edition

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
James L. Gibson - University of Kentucky
John M. Ivancevich - University of Houston
James H. Donnelly, Jr - University of Kentucky
Robert Konopaske - Texas State University
Nhà xuất bản
Published by McGraw-Hill
Trích dẫn
Tệp tin
200

organizations_behavior_structure.pdf

Dung lượng: 17.13 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0