Chủ Nghĩa Xã hội khoa học - Phần 2

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

0

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2021
Tác giả
Hội đồng biên soạn: GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Chủ tịch Hội đồng
GS.TS. Dương Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS. Đỗ Thị Thạch - Thư ký chuyên môn
Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Bá Dương
Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Xuân Dung
PGS.TS. Phạm Công Nhất
PGS.TS. Lê Văn Đoán
PGS.TS. Bùi Ngọc Lan
PGS.TS. Đặng Hữu Toàn
TS. Nguyễn Chí Hiếu
Nhà xuất bản
Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật
Trích dẫn
Tệp tin
200

giao_trinh_chu_nghia_xa_hoi_khoa_hoc_2_9416.pdf

Dung lượng: 15.82 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0