Fundamentals of strategic management / Raghavan Parthasarthy

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

1

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2007
Tác giả
Parthasarthy, Raghavan
Nhà xuất bản
Boston, MA :Houghton Mifflin Co.,
Trích dẫn
Bộ sưu tập