Survey of accounting

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

4

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2012
Tác giả
Thomas P. Edmonds; (University of Alabama - Birmingham)
Frances M. McNair; (Mississippi State University)
Philip R. Olds; (Virginia Commonwealth University)
Bor-Yi Tsay; (University Alabama - Birmingham)
Nhà xuất bản
The McGraw-Hill Companies, Inc
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

63. Survey of Accounting.pdf

Dung lượng: 18.07 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0