Business Model Generation - A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers - Paperback

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ

Xem mô tả

3

Xem & Tải

0

Tóm tắt
Mô tả
Năm xuất bản
2010
Tác giả
Alexander Osterwalder
Yves Pigneur
Nhà xuất bản
John Wiley & Sons, Inc.
Trích dẫn
Tệp tin
undefined

80. Business Model Generation - A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.pdf

Dung lượng: 35.48 MBĐịnh dạng: pdf

Lượt xem: 0 Lượt tải: 0